YPN Business

For virksomheter som vil lykkes med å tiltrekke, utvikle og beholde unge

TILTREKKE, UTVIKLE OG BEHOLDE UNGE

Vi kan hjelpe deg og din virksomhet i arbeidet med å tiltrekke, utvikle og beholde unge medarbeidere. Det å sikrer at unge blomstrer og yter sitt beste for å skape resultater for virksomheten, samtidig som de selv oppnår sine mål, er kombinasjonen de fleste virksomheter ønsker seg, så dra nytte av våre prosjekter og erfaringer når dere skal starte opp eller forsterke arbeidet med de unge.

Stretch Engage: En suksesshistorie om brobygging

Stretch Engage er i en fase hvor selskapet er i vekst, og ønsket hjelp med hvordan de kunne forbedre sitt fokus på å tiltrekke, utvikle og beholde gode konsulenter. Dette fordi de ønsket å tilpasse seg og utvikle seg i takt med endrede trender og behov samtidig som de verdsetter mangfold og kontinuerlig vekst. YPN – Young Professionals Norway kom inn med sin fagkompetanse for å hjelpe Stretch Engage med å bedre forstå og imøtekomme de unges perspektiver og behov.

S-i-Stretch
Stretch-Engage-bilde-2-pers
Stretch-bilde
Stretch-Engage-bilde

Steg 1 Analysen: å forstå forskjellene og bygge broen

Før vi kunne begynne å utvikle og implementere endringer, var det nødvendig å først forstå forskjellene mellom hva lederne i Stretch Engage og de unge anså som viktig innunder tematikken tilrekke, utvikle og beholde. Gjennom både kvalitativ og kvantitativ undersøkelse ledet av YPN gjennomgikk selskapet en prosess med å identifisere og sammenligne synspunkter. Denne innsikten ga en klar forståelse av de områdene der det var nødvendig med tiltak.

Steg 2 Utviklingsprogrammet: Investering i fremtiden

Basert på innsikten fra analysen ble det utarbeidet et skreddersydd utviklingsprogram for de unge i Stretch Engage. Programmet ble designet for å ikke bare adressere gapene identifisert i analysen, men også for å styrke de unges faglige og personlige ferdigheter, engasjement og tilhørighet til selskapet. Gjennom en kombinasjon av interne og eksterne foredragsholdere, workshops og interaktive læringsøkter ble programmet en suksess som ikke bare bidro til at de unge fikk utviklet seg, men de fikk en unik mulighet til å koble seg på strategiske veivalg Stretch Engage stod ovenfor. Utviklingsprogrammet ble avsluttet med en samling hvor de unge la frem sitt arbeid gjennom konkrete forslag til initiativ for veien videre.

Steg 3 Fagmiljøer: Bygge broer internt

Det kontinuerlige engasjementet for å inkludere og gi stemme til de unge i selskapet kunne ikke avsluttes etter utviklingsprogrammet som resulterte i mange gode forslag til tiltak og derfor valgte Stretch Engage å implementere en faggruppe metodikk for å fortsette utviklingen av de unge og selskapet. Ved å gi de ansatte muligheten til å organisere seg rundt felles faginteresser og lidenskap valgte de å etablere miljøer som fremmer læring, samarbeid og innovasjon. Dette initiativet har ikke bare bidratt til å styrke båndene mellom ansatte, men bidrar også til å dyrke en kultur preget av kontinuerlig læring og vekst.

Konklusjon: Et felles mål, en felles suksess

Ifølge Stretch Engage har samarbeidet med YPN vært avgjørende for deres suksess med å se mulighetsrommet knyttet til de unges engasjement og med det skape et inkluderende og dynamisk arbeidsmiljø. Gjennom analyse, skreddersydd utviklingsprogram og oppmuntring til faggruppeorganisering, styrker selskapet sin evne til å tiltrekke, utvikle og beholde unge talenter. Både YPN og Stretch Engage ser frem til fortsettelsen av dette samarbeidet og videreføringen av Stretch Engage sin kulturreise mot å bli rågode på å tiltrekke, utvikle og beholde unge talenter.

YPN-logo
Stretst 1ste side
Stretch planen 6 steg
Stretch bilde
Kundeinnsikt bilde

DE SOM SAMARBEIDER LYKKES

Vi har bygget tre konsepter som alle fokuserer på at de unge og virksomheten hjelper hverandre med å lykkes. Nettverket er møteplassen for de unge, av de unge, med de unge. Programmet er et utviklingsprogram dere kjører for de unge og som vi også har drevet som et åpent program med stor suksess. Prosjekter er fokusert på å oppnå noe som er viktig både for virksomheten og de unge, feks. bruk av GenAI.

YP Network
LV bygge nettverk

Vi hjelper dere å bygge, drifte og forsterke deres eget Young Professionals nettverk med beste praksis konsepter og rammeverk

YP Program
LV samling DNT Styrbord

Vi hjelper dere å bygge, drifte og forsterke deres eget Young Professionals program med beste praksis konsepter og rammeverk

YP Projects
LV samling gruppeoppgave

Vi hjelper dere å bygge, drifte og forsterke deres egne Young Professionals prosjekter med beste praksis konsepter og rammeverk

YPN INNSIKT & YPN INSPIRASJON

Hvis dere ønsker å lufte ideer og få innspill kan vi arrangere et enkelt YPN INNNSIKTSMØTE hos dere og trenger dere et motiverende bidra for å løfte opp tema og skape begeistring kan vi holde et YPN INSPIRASJONSFOREDRAG

PMP tietoevry bilde1
LV nordsternen
LV hos Daniel i OBOS 2
PMP tietoevry bilde2
LV nordstjernen oppgave

YPN DISCOVERY WORKSHOP

HVORDAN LYKKES MED Å TILTREKKE, UTVIKLE OG BEHOLDE UNGE?

Å jobbe seg enkelt og konkret igjennom spørsmålene nedenfor og se på beste praksis eksempler er hovedingrediensene i YPN Discovery Workshopen. Det gir både innsikt og inspirasjon til å bygge, forbedre og forsterke strategien og arbeidet med Young Professionals.

HVOR ER DERE?
  • Hva fungerer bra?
  • Hva vil dere bli bedre på?
  • Hva er viktigst for dere?
HVOR VIL DERE?
  • Hva er viktig for virksomheten?
  • Hva er målet med YP satsningen?
  • Hva er felles for YP/virksomhet?
HVA GJØR ANDRE?
  • Hva er mest relevant å se på?
  • Spesifikke virksomheter?
  • Hvordan bruke beste praksis?

VI SAMARBEIDER MED MICROSOFT UNIVERSITY

På bildet i midten deltar Camilla Lie, partner i YPN Group, på åpningsdagen for Microsoft University sitt 6 ukers program.

KLIKK PÅ BILDET UNDER FOR Å SE INFOFILMEN OM MSU

IMG_4034

KLIKK PÅ LOGOEN UNDER FOR Å SE INFOFILMEN OM MSU