YPN Students

Den nye møteplassen for studenter som skal ut i arbeidslivet om ikke lenge

VIL DU VÆRE MED I YPN STUDENT LEDERTEAMET?

VI BYGGER NÅ DEN NYE MØTEPLASSEN FOR STUDENTER SOM FORBEREDER SEG PÅ Å GÅ UT I ARBEIDSLIVET

YPN Students Team bestående av noen få studenter som får være med og lede dette området.

Background Image
Bli med i YPN Students Lederteamet

Drift av YPN Students

Vi trenger 2-3 studenter som tar ansvaret for driften av YPN Students med fokus på medlemmer, kommunikasjon og hjemmeside.

Background Image
Bli med i YPN Students Lederteamet

Fra student til arbeid

Vi trenger 2-3 studenter som arrangerer samlinger og aktiviteter med fokus på forberedelser før man går ut i arbeidslivet.

Background Image
Bli med i YPN Students Lederteamet

Næringslivet og partnere

Vi ønsker 2-3 studenter som tar ansvaret for å finne jobbmuligheter, bygge eksterne nettverk og ha kontakten med næringslivet.

FYLL INN SØKNADSSKJEMA

Søknad til YPN Students Lederteamet