Testside

Hvordan lykkes med unge talenter?

Svaret på spørsmålet handler mindre om hvem dere ønsker å ansette og mer om hvordan dere skal få flinke unge til å ville jobbe, utvikle seg og bli hos dere.

Microsoft University imponerer oss

En av de tingene vi i YPN har latt oss imponere over de siste årene er hvordan Microsoft sammen med Glasspaper har lyktes med Microsoft University (MSU). Når en virksomhet blir med i MSU får de ikke bare muligheten til å ansette flinke unge rett fra skolen, men de får også unge med teknologisertifiseringer og holdningen «jeg er en som vil litt mer».

MS University norsk 1

Microsoft University

Hele konseptet og prosjektet MSU er bygget på at virksomheter kan møte unge som "vil litt mer" og så ansette de som passer best inn eller gjøre seg så interessante at de unge føler at de passer inn.

IMG_4034

Å leve som man lærer

Camilla Lie, leder i YPN Network og Partner i YPN Group er selv en ung leder og bidrar her på Microsoft University 2023. Vi er selv opptatt av å leve som vi lærer og være der det gjelder.

STYREROMMET salgsdir

Hvem skal sitte her?

Om 5-10 år er vi helt overbevist om at flere av de som sitter i disse stolene er unge som var med på Microsoft University 2024. Hvordan skal dere lykkes med å tiltrekke, utvikle og beholde unge?

LV samling gruppeoppgave

Hvordan få det til?

Dere vil finne interessante svar ved å analysere fellesnevnerne for hva som skal til for å tiltrekke, utvikle og beholde unge, kombinert med hva som skal til for å lykkes med virksomhetens mål og strategier. Det hadde vært interessant å høre hva dere kommer frem til, så inviter oss til en prat, og så kan vi også vise hvilke funn vi har gjort.

Skap unge stjerner

Her er unge og kommende unge ledere fra YPN Network samlet hos NHO for å bygge sin Nordstjerne og diskutere med hverandre hvordan å komme seg dit. De får også råd og veiledning av toppledere og fagfolk med spesialkompetanse.

LV nordstjernen oppgave
LV nordsternen

Bygg et YP veikart

Vi har svært god erfaring med å la de unge bygge, drive og utvikle et veikart for hvordan både de og virksomheten skal lykkes. Samspillet mellom ledelsen og de unge må på en enkel måte systematiseres og struktureres i et VEIKART.

De unge er opptatt av nettverk og muligheten til å gjøre en forskjell

Det å bygge et internt nettverk og fagmiljø for de unge med fokus på hvordan de og virksomheten skal lykkes sammen er en svært god måte å starte eller re-starte arbeidet på.