Ukategorisert

Stretch Engage: En suksesshistorie om brobygging

Stretch Engage er i en fase hvor selskapet er i vekst, og ønsket hjelp med hvordan de kunne forbedre sitt fokus på å tiltrekke, utvikle og beholde gode konsulenter. Dette fordi de ønsket å tilpasse seg og utvikle seg i takt med endrede trender og behov samtidig som de verdsetter mangfold og kontinuerlig vekst. YPN – Young Professionals Norway kom inn med sin fagkompetanse for å hjelpe Stretch Engage med å bedre forstå og imøtekomme de unges perspektiver og behov.

Steg 1 Analysen: å forstå forskjellene og bygge broen

Før vi kunne begynne å utvikle og implementere endringer, var det nødvendig å først forstå forskjellene mellom hva lederne i Stretch Engage og de unge anså som viktig innunder tematikken tilrekke, utvikle og beholde. Gjennom både kvalitativ og kvantitativ undersøkelse ledet av YPN gjennomgikk selskapet en prosess med å identifisere og sammenligne synspunkter. Denne innsikten ga en klar forståelse av de områdene der det var nødvendig med tiltak.

Steg 2 Utviklingsprogrammet: Investering i fremtiden

Basert på innsikten fra analysen ble det utarbeidet et skreddersydd utviklingsprogram for de unge i Stretch Engage. Programmet ble designet for å ikke bare adressere gapene identifisert i analysen, men også for å styrke de unges faglige og personlige ferdigheter, engasjement og tilhørighet til selskapet. Gjennom en kombinasjon av interne og eksterne foredragsholdere, workshops og interaktive læringsøkter ble programmet en suksess som ikke bare bidro til at de unge fikk utviklet seg, men de fikk en unik mulighet til å koble seg på strategiske veivalg Stretch Engage stod ovenfor. Utviklingsprogrammet ble avsluttet med en samling hvor de unge la frem sitt arbeid gjennom konkrete forslag til initiativ for veien videre.

Steg 3 Fagmiljøer: Bygge broer internt

Det kontinuerlige engasjementet for å inkludere og gi stemme til de unge i selskapet kunne ikke avsluttes etter utviklingsprogrammet som resulterte i mange gode forslag til tiltak og derfor valgte Stretch Engage å implementere en faggruppe metodikk for å fortsette utviklingen av de unge og selskapet. Ved å gi de ansatte muligheten til å organisere seg rundt felles faginteresser og lidenskap valgte de å etablere miljøer som fremmer læring, samarbeid og innovasjon. Dette initiativet har ikke bare bidratt til å styrke båndene mellom ansatte, men bidrar også til å dyrke en kultur preget av kontinuerlig læring og vekst.

Konklusjon: Et felles mål, en felles suksess

Ifølge Stretch Engage har samarbeidet med YPN vært avgjørende for deres suksess med å se mulighetsrommet knyttet til de unges engasjement og med det skape et inkluderende og dynamisk arbeidsmiljø. Gjennom analyse, skreddersydd utviklingsprogram og oppmuntring til faggruppeorganisering, styrker selskapet sin evne til å tiltrekke, utvikle og beholde unge talenter. Både YPN og Stretch Engage ser frem til fortsettelsen av dette samarbeidet og videreføringen av Stretch Engage sin kulturreise mot å bli rågode på å tiltrekke, utvikle og beholde unge talenter.

PIMP MY PRESENTATION HACKATHON

Bli bedre på Storytelling og verdibudskap for å inspirere og involvere andre

Det å kunne kommunisere et budskap på en måte som inspirerer og involverer blir bare viktigere og viktigere. I juni starter vi opp 3 timers PIMP MY PRESENTATION HACKATHONS: Storytelling og verdibudskap for å inspirere og involvere der du som ung eller kommende ung leder kan få hjelp til å både forbedre presentasjonen og måten du presenterer den på. Du må ha en PowerPoint presentasjon som du har holdt noen eller mange ganger, resten tar vi når vi møtes. Hvor viktig er det for deg å lykkes bedre enn i dag med dine presentasjoner? MER INFO KOMMER MANDAG 29. MAI. Kontakt oss i YPN https://youngprofessionalsnorway.no/kontakt-oss/ om du har spørsmål eller vil ha mer informasjon.